OKTH HİZMETLERİ

Ortak Frekans Röle Kullanım Hizmetleri


OKTH Nedir ?

Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti anlamına gelen kısaltma T.C. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yetkilendirdiği Telekomünikasyon Şirketleri tarafından tahsis edilmiş frekanslarda tesis edilmiş altyapılar üzerinden ihtiyaç duyan
Kurum ve Şirketlere hizmet verme esasına dayalı telsiz haberleşme hizmetidir.


Detaylı Bilgi İletişim